Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Fatima Ezzehra

 

Najbolja kćerka izmeđ' sviju kćera,
Mirisni cv'jet s pejgamberove grane
Bijaše čista bez ikakve mane
Ko njena srca postojana vjera.

Između žena najvjernija žena,
Ponosna, čedna, ko paoma mila -
Božanskom lavu je žarka ljubav njena
U boju zvijezda predvodnica bila.

I među majkam' nikad majke take
Nježne i dobre!... Kerbelske sokake
Svaku noć - vele - sad oblazi ona;

I kad kod groba Svete žrtve stane,
Nijemo plačuć, po humku mu pane,
A s njom plače c'jela vasiona.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net