Ćatić, Musa Ćazim


 

 

V

 

Sofo ne pozna slasti, što ljud'ma vino ih nudi,
Sofo prezire čašu - utjehu brižnije ljudi.

A vino otkriva tajne i veo s prirode c'jele,
U njemu sveta krvca blagoga Mesije rudi.

Vino su nekada pili svi silni veliki dusi,
Kapljica njegova da im u srcu ljubav budi.

Vino je i Hafiz pio, kadno je u đulđešt - gaju
Sapiro hrđu grijeha sa svojih bolnih grudi.

Krčmaru, ponesi pehar! I ja cu sada piti -
Za vinom vječnim Musa od žeđe evo ludi!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net