Ćatić, Musa Ćazim


 

 

IV

 

O asketo, zašto lažeš, da je kao - u mejhani,
Kad ja pjan sam trepavkama prah otrao u mejhani.

Od mirisa svojih sanja i od sv'jeća čežnje svoje
Ja sam sebi hram velebni sazidao - u mejhani.

Pred Ljepote žrtvenikom ko mag tamjan palio sam
I koketnoj krčmarici srce dao - u mejhani.

O rumene vinske čaše, kol'ko put sam kapljom vašom
Vatru vjere u svom njedru rasplamsao - u mejhani!

Vi najdraži cv'jeci ste mi, žedna vas je duša moja,
Za vas Musa sav bi svijet žrtvovao - u mejhani.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net