Ćatić, Musa Ćazim


 

 

III

 

O Đulizaro, lijepa moja vilo!
Sjećaš se valjda i ti onog dana,
Kad prvi cjelov s rujnih ti usana
Jedno je momče, uzdišući, pilo?

Ptice nas male pozdravljahu milo,
A b'jeli behar s bagrenovih grana,
Mirisav kao tvoja mladost rana,
Tiho je nama padao u krilo.

Tad u dubini mlade duše moje
Sevdaha dragog provrela je česma,
I zašumila je prva moja pjesma,

U slavu Erosa i ljepote tvoje,
O Đulizaro, ti si moja vila,
Ti si mi pjesmi dala laka krila!...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net