Ćatić, Musa Ćazim


 

 

II

 

I vidjeh djevu u smaragdnoj gori,
Aureolom joj okrunjena glava;
Oko nje lišće, cvijeće i trava
Ljubavi drage nâge priče zbori.

Bijaše vila slična ranoj zori,
Usnom joj rujna pjesma podrhtava,
I ne znam da l' je bio san il' java,
Tek čuh gdje lišće šapće i šumori:

Sanjaru, to je žuđena ti žena,
Danju i noću o kojoj si sniv'o
I pun čeznuća kao njena sjena.

Hrlio za njom zanosno i živo
U carstvu mira, u gaj ovaj gusti,
Daj cjelov jedan na usne joj spusti!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net