Ćatić, Musa Ćazim


 

 

I

 

Ja sanjah ženu kojoj usna gori
Plamom što mašta njim raj dočarava,
Plamom, što mrva srca poživljava
I čudesa kao Jedi-bejda tvori.

Ja sanjah ženu što Apolona dvori
U hramu vječna ljepota gdje spava
I paleć tamjan sred ognja krvava,
Čistoći psalme u zanosu zbori.

I ja je u snu sav očaran gledah:
Čarobnu sliku Lanijeva kista
I pred njom kao pred božanstvom predah.

O božanska ženo lijepa i čista!
Gdje li su tvoji od kristala dvori?...
Za tobom mene silna čežnja mori.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net