Ćatić, Musa Ćazim


 

 

II

 

O blijeda jeseni, o doba boli!
O plačna sliko, uzdaha i tuge!
O kišo suza što je nebo proli
U krilo noći olovne i duge!

O mrtvi leptiri, što ljubite Luge!
O svehli cvijeci i borovi goli!
O ozeble ptice, nevine mi druge!
O oblakovi zamišljeni toli!

O pokisla gnijezda u dalekoj gori!
O rijeko, koja jecajuć' žubori!
O žuto lišće i bolesne grane!

O moja mladosti, o umrli dane!
Vi ste sve zvuci jedne pjesme bone,
Što dršće na usni silne vasione...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net