Ćatić, Musa Ćazim


 

 

II

 

Tako. Sad ja ću uvit se u zvuke,
Što kao cvjetovi padaju s klavira -
Oh, kako divno ljubav zna da svira!...
Daj, Niđar, da ti sad cjelivam ruke.

Meni se čini: ta muzika vrije
Iz mirisavih mramornih ti grudi -
I u duši mi sveti zanos budi
Ko psalam dragi nevine Rabije1 .

O sviraj Niđar, na biljurnom valu
Zvukova klavirskih da ko galeb plivam
I vječne slasti vječni eden snivam...

O sviraj, sviraj... Nek ti tipke zuje
Ko pjesma hurijska na cvjetnome žalu,
Kevserski vali gdje teku i bruje.


  1. Rabiai Advija, arapska mistička pjesnikinja, koja je živjela u V stoljeću po hidžretu   nazad

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net