Ćatić, Musa Ćazim


 

 

IV

 

Ti želiš sada znati kakve voli
Tvoj pjesnik zvuke: s harfe il' s klavira,
I da li glazba moju dušu dira
Zvukom veselja il' akordom boli?...

Slušaj, o Niđar! Od djetinjstva moga
Udes je meni zao očuh bio
I ja sam vazda, vazda tužan bio:
Pjesnik-sirota bez ikoga svoga.

A ti si rasla u kraljevstvu sreće,
Sudba ti stazom sadila je cv'jeće:
Smijeh i radost - dari su ti njeni...

Stog, eto, glazba najdraža je meni:
Kristalni akord dragog sm'jeha tvoga
I rastrgani zvuk uzdaha moga.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net