Ćatić, Musa Ćazim


 

 

I

 

Ah, ti me pitaš, koje ljubim cv'jeće!?...
Ja ljubim plave ljubice i rosu.
A hrizanteme, lijepa Niđar, to su
Razbludni cv'jeci, vrlo hude sreće.

Baščovan lakomi gaji ih i pazi,
Pa onda za novac prodaje ih ljud'ma -
Koketna gospa nosi ih na grud'ma,
A posl'je nogom u prahu ih gazi...

A ljubičice same od sebeka
Za zidom grmlja cvatu sakrivene
I usudil' se drska ruka neka,

Da ustrgne ih, trn - što grmlje kiti -
Ubosti nju će i krv joj proliti...
Hej, ljubice su ko haremske žene!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net