Ćatić, Musa Ćazim


 

 

II

 

Kad ne mogu s "abu hajata"
Dohvatiti životvornog pića,
Da okr'jepim svoju žednu dušu
Bar s kapljicom nadzemnoga žića,

Daj Ti onda, moja Lejlo draga,
Da se Tvojih dodirnem usana;
Da ublažim tom kapljicom rajskom
Prsa svoja ognjem uzburkana!

Pa dok živim u prirodi ovoj,
Da uživam slasti zemnog svijeta;
U sevdahu anđeoskom Tvome,
Da mi život ko pjesmica cvjeta!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net