Ćatić, Musa Ćazim


 

 

I

 

Davno je bilo, oh, prvi puta
U Tvojoj bašči kad no smo bili;
Kô slavuj mali postô sam dušo,
Danju i noću što uvijek cvili:

Pa žarka ljubav uzdahe moje
U prve, evo, pjesmice šljeva -
Ah, krv i duša i srce moje
I cijeli život sada ti pjeva!

O Lejlo moja, edensko cvijeće!
Tà ti si izvor pjesama mojih;
Pjesmice ove mirišu samo
Mirisom rujnih đulova Tvojih.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net