Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Biografija

 

Musa Ćazim Ćatić se rodio u Odžaku kod Modriče 12. marta 1878. godine gdje je pohađao mekteb i osnovnu školu, a nakon očeve smrti i majčine preudaje seli u Tešanj, uči brijački zanat, upisuje se u medresu i uči kod tešanjskom muftije Mesud ef. Smailbegovića arapski, turski i perzijski jezik.

1898. godine odlazi u Carigrad, gdje se upoznaje s Osmanom Đikićem, a već slijedeće godine vraća se kući i potom tri godine služi vojsku u Tuzli i Budimpešti. 1902. u Carigradu pohađa medresu Mektebi Numunci Terreki, a potom prelazi u gimnaziju. Bez materijalne potpore slijedeće godine se vraća i u Sarajevu upisuje Šerijatsku sudačku školu. Surađuje u brojnim časopisima i listovima, ponajviše u Beharu. Nakon što je zbog bohemskog života isključen iz školskog internata, 1907. godine preuzima uredništvo Behara, a slijedeće godine diplomira uz posebnu dozvolu, jer je u međuvremenu isključen i iz škole. Odlazi potom u Zagreb, upisuje se na Pravni fakultet, krećući se u Matoševu i potom Ujevićevu društvu. 1910. godine opet se vraća u Bosnu, bez ikakve materijalne sigurnosti često mijenja mjesta boravka (Bijeljina, Tešanj, Sarajevo, opet Tešanj), a 1912. odlazi u Mostar i postaje urednik i glavni saradnik časopisa Biser. To je vrijeme njegova najintenzivnijeg rada: piše pjesme, eseje i kritike, prevodi brojne studije i knjige za Kalajdžićevu Muslimansku biblioteku. 1914. godine biva mobiliziran i nakon kratkotrajnog boravka u Tuzli prebačen je u Örkeny u Mađarskoj. Teško bolestan, obolio od tuberkuloze, nakon liječenja u Budimpešti vraća se u Tešanj krajem marta 1915. godine. Umro je 6. aprila iste godine i sahranjen na tešanjskom groblju.
Bibliografija


a - Izvorna


1. Nekoliko Islamskih ustanova. Hrvatska radnička tiskara. Zagreb, 1900; Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1913.
2. Pjesme od godine 1900 do 1908. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1914.
3. Izabrane pjesme. Sarajevo, 1928.
4. Odabrane pjesme. Zora. Zagreb, 1965.
5. Pjesme. Zora. Zagreb, 1966.
6. Sabrana djela. Priredio i predgovor napisao Abdurahman Nametak. Narodni univerzitet, Tešanj, 1968.
7. Pjesme vjere. Udruženje ilmije SR Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1978.
8. Ja nijesam sanjar i druge pjesme. Priredio dr. Enes Duraković. Veselin Masleša. Sarajevo, 1981.
9. Pjesme. Priredio Velibor Vujović. Svjetlost. Sarajevo, 1981.
10. Pjesme. Priredila Mehdija Mušović. Veselin Masleša. Sarajevo, 1981.
11. Izabrana djela. Priredio Enes Duraković. Bibliografiju i literaturu sačinio Mustafa Ćeman. Svjetlost. Sarajevo, 1988.
12. Muhamed Ferid Vedždi : Muslimanska žena. Prevod sa arapskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1915.
13. Ahmed Naim : Osnovna načela Islama i njegova prošlost i sadašnjost. Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1914.
14. Ahmed Naim : Temelji Islamskog morala. Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1914.
15. Abdullah Quillion : Islam (Faith of Islam). Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Sarajevo, 1907.
16. Halid Halil : Borba polumjeseca i krsta. Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1913.
17. Husein Hulki : Ramazanski post. Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1913.
18. Mehmed Akif : Jedan vaz. Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1913; - 2. izdanje Mostar, 1942; - 3. izd. Sarajevo, 1942.
19. Namik Kemal : San. S turskog preveo Musa Ćazim Ćatić. Izdanje Smailage Ćemalovića. Mostar, 1908; - 2. izd. 1914.
20. Namik Osman : Teiste i ateiste (Vjernici i bezvjernici). Prevod sa turskog Musa Ćazim Ćatić. Tisak i naklada Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije. Mostar, 1915.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net