Bego, Ibrahim


 

 

Za jedan osmijeh tvoj

 

Za jedan osmjeh tvoj
okeani svijeta bi valom pjenili
zumbuli mirisom baščom jordamili
najljepšu simfoniju vjetar bi skladao
zambak cv'jetom bi ničce padao.

Kiše bi namah padati prestale
bašče mirisnim beharom ocvale
na zalasku sunce bi veselo plesalo
vrelo gorčine na svijetu bi presahlo.

Jato bi lasta nebu prhtalo
moje bi srce ko struna drhtalo
sabahska rosa ko dragulj sijala
a dušu moju ljubav grijala
Za jedan osmjeh tvoj

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net