Bego, Ibrahim


 

 

Suton srca

 

Uvehla je grana radosti i sanja
u grudima sahat mimo vakta kuca
otišla je sreća; vrijeme radovanja
ostala je pusta, zapuštena kuća...

Ostala je pusta, do duvara gola
pod težinom misli patosi joj škripe
a srce joj hudo prepuklo od bola
uvehlo ko cvijet u avliji lipe.

Svehnulo ko grana lijepog jorgovana
kog sabahom rosa gasuli i mije
dok otužna pjesma starog šadrvana
sanja o radosti srcu najmilije.

Pendžeri tek sinu pod zrakama sunca
al iza njih nema očiju kubeta
nijema postadoše od tespiha zrnca
umrlo je srce, nestalo kuvveta.

Uvehla je grana radosti i sanja
u grudima sahat mimo vakta kuća
otišla je sreća; vrijeme radovanja
ostala je pusta, zapuštena kuća...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net