Bašagić, Safvet-beg


 

 

9.

 

Oko tvoga čarnog mladeža
Sabrao sam sve zemaljske slasti;
Kad ga vidim, spopane me jeza,
Vas se stresem u vrućici strasti.

Gorim na njem ko što komar gori
Na svijeći, kad za svjetlom gine.
Zlato, tako mene ljubav mori,
Kad tvoj mladež u oku mi sine!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net