Bašagić, Safvet-beg


 

 

7.

 

Kakav miris cvijet ima,
Samo leptir to poima,
Kakav ukus piće ima,
Samo Mirza to poima.

Ta on pije da u piću
Traži što mu život krati,
Da naknadi gorkom žiću,
Što u slatkoj gubi Zlati.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net