Bašagić, Safvet-beg


 

 

6.

 

Po čimenu pokrivenu
Bujnim plaštem od jagoda
Gledao sam malo prije
Kako moje lane hoda.

Gledao sam, pa se pito:
Šta bit može rumenije?
Il' jagode u čimenu
Il' njezine usne dvije?

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net