Bašagić, Safvet-beg


 

 

42.

 

Bosna šumi kroz zelene luge,
Lahor piri kroz livade bujne,
A kroz tvoje jagodice rujne
Biju tuge.

Što si, draga, tako zabrinuta, -
Šta me gledaš plašljivo, očajno?
Da ne kljuje tvoje lice bajno
Sudba kruta?

Da ti nije žao mene tužna,
Što bolujem od ljubavnih jada?
Lažna nada, jer me ništi mlada
A nedužna.

Ja ću tužit, dok mi smrt zatrubi,
Jer je meni tugovati dato;
A ti traži drugo dragče, Zlato,
Da te ljubi.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net