Bašagić, Safvet-beg


 

 

4.

 

Zdravo, moje čarno oko,
U zdravlje ti Mirza pije,
Uzdižuć se kao soko
Nad mudrace i sofije.

Ništa meni sad ne kriva,
Moje želje cvijeće beru,
Dok sofija dalje sniva:
O huriji i Kevseru.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net