Bašagić, Safvet-beg


 

 

39.

 

Na krilašca pjesme lake
Sjedi, dušo moje duše
Da te nosim u Perziju,
Gdje mirisni zefir puše.

Gdjeno vale Roknabada
Đulistani šarni kruže,
Gdjeno mlade Đurđijanke
Pjesnicima vino služe.

Gdje šahova divna kćerka
Uz pripjedak bulbulića
O Ferhadu i Širini
Mirisave bajke priča.

Gdjeno slavuj od Širaza
Svoje slatke pjesme poje -
Možda će se mjesta naći,
Mila dušo, za nas dvoje!

Na krilašca pjesme lake
Sjedi, dušo moje duše,
Da te nosim u Perziju,
Gdje mirisni zefir puše.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net