Bašagić, Safvet-beg


 

 

38.

 

Pjevaj, Azra! Već pucaju grudi,
Stari sevdah u Mirzi se budi.

Pjevaj, pjevaj - a ne oklijevaj!
Već je vila raširila krila,
Da nas nosi u kraljevstvo sreće,
Gdje se golub s golubicom šeće,
Gdje se ljube - daleko od svijeta, -
Gdje ih niko u sreći ne smeta.

Pjevaj, Azra! Već kucaju časi,
Stara ljubav u Mirzi se gasi.

Pjevaj, pjevaj! - poljubim ti grlo,
Slatke pjesme "Vrelo neumrlo", -
Pjevaj ono što Hafiza diže,
Da stihove u gazele niže,
Koje kiti po bijelu vratu
Svojoj Selmi ko biser po zlatu.

Pjevaj, Azra! raspali mi strasti,
Da te dignem do Selmine časti, -
Niz stihova ko bisera čista
Nek i na tvom gr'ocu zablista!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net