Bašagić, Safvet-beg


 

 

37.

 

Kad mi Azra čašu dade,
Na njojzi mi oko stade,
Zaigra se mlado srce,
Ruka klonu, čaša pade.

I razbi se. Rujno vino
Žedna zemlja brzo popi.
A ona mi oko vrata
Nehotice ruke sklopi.

Oboje smo zadrhtali
U slatkome zagrljaju;
I oboje sanak snili
O ljubavi i o raju.

A kada smo prenuli se,
Pitali smo jedno drugo:
Šta je bilo? Da l' je sanak
Trajo kratko ili dugo?

Još i sada pitamo se,
A ne znamo pravo reći,
Koliko smo prospavali
U ljubavi i u sreći.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net