Bašagić, Safvet-beg


 

 

34.

 

Šta da ti pjevam, šta da ti pričam,
Moje janješce malo,
Kad tebi nije do moje pjesme,
Do moje priče stalo?

Ja da ti pjevam, a ti da biraš
Momke okolo sebe,
Videći od mog pogleda žarka
Da tvoje srce zebe.

Ta nemoj tako, reci mi jednom:
Šta ti na srcu leži,
Za kijem tvoje mlađano srce.
Ah, tako silno teži?

Meni se ne da tajiti više, -
To me u duši boli;
Reci - ah, reci: da li me ljubiš?
Skromno te pjesnik moli.

Nemoj me tako sažalno gledat,
Sućuti ja ne tražim,
Ja imam jošte jakosti dosta,
Da svoje jade blažim.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net