Bašagić, Safvet-beg


 

 

33.

 

Ti si kao divlja ruža,
Što cvate u gaju, -
Kad s' u bistroj rosi kupa
I sunčanom sjaju.

Ti si kao alem-kamen,
Što s' u kruni blista,
Mome oku dragocjena,
Svijetla i čista.

Kad se divi svaki smrtnik
Tvom božanskom caru,
Kako ne bi mila bila
I Mirzi bećaru.

Dozvoli mi da te gledam -
I da ti se divim, -
Da, gledajuć' tvoje čare,
U sreći proživim.

Boga moleć da te čuva
Kao alem čistu,
Ili ko kap bistre rose
Na ružinu listu.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net