Bašagić, Safvet-beg


 

 

32.

 

Ni ti mene razumiješ,
Ni ja tebe razumijem;
S kijem da se sporazumim,
Kad se s tobom sporazumit -
Ne umijem?

Ja ti kažem da te ljubim,
A ti pitaš: šta to znači?
Ljubav nije puka fraza,
Da se drugom kojom frazom
Protumači.

To je čuvstvo što izvire
U sredini srca žarka;
Vjeruj, Azra, ljubav nije,
Kako si je ti utvaraš, -
Puka varka.

Kojom čovjek svoje strasti
I požude obuzdava.
Tako čuvstvo ne sevdiše,
Takvim čuvstvom ne miriše
Ljubav prava.

Ljubav, što s' u Mirzi budi
Prema tebi, mili stvore, -
Božansko je nadahnuće.
Ko ne ljubi, ljubav pojmit -
Ne - ne more!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net