Bašagić, Safvet-beg


 

 

30.

 

Ja te ljubim - ah, jer moram,
Kad na Vječnoj ploči piše,
Ja te ljubim - ah, jer moram,
Kad mi za te duša diše.

Ja te ljubim, jer sam stvoren
Samo za te da proživim,
U tvom biću da uživam,
Tvome duhu da se divim,

Ja te ljubim, jer ne poznam
Osim tebe druge sreće,
Moji jadi, moji nadi -
Sve se oko tebe kreće.

Ja te ljubim, jer bez tebe
Sve je ništa srcu mojem,
Eto za to, divni stvore,
Tebe slavim, tebi pojem.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net