Bašagić, Safvet-beg


 

 

3.

 

U onom oku moje "ja" se gubi,
S njime je moja sudbina skopčana.
Ta neka ona koga hoće ljubi,
Ja ću nju ljubit do sudnjega dana.

Da nije stida pred Bogom i svijetom,
Da nije straha pred zakonom mira,
Pano bih pred nju u zanosu svetom
I priznao je za svoga kumira.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net