Bašagić, Safvet-beg


 

 

29.

 

Tražio te ja nijesam,
Sreća me je nanijela,
Pa što bježiš i kriješ se,
Golubice moja bijela?

Ak' u "Levhi-mahfuz" bude
Naša sreća zapisana
Bježi dušo, naći ću te
Na sredini oceana.

Mora da si nekad čula,
Il' čitala priču onu:
O oholoj Simurg ptici
I mudrome Salamonu.

Sjećaš li se u te priče,
Šta je kraj i konac bio? -
U vremenu određenu
Udes ih je sastavio.

Ja nijesam tražio te,
Sreća me je nanijela,
Ne plaši se od goluba,
Golubice moja bijela!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net