Bašagić, Safvet-beg


 

 

24.

 

Mećem ruku na srdašce svoje,
Pa je dižem na čelo junačko,
I to tebi, ali drugoj ne bih,
Zlato moja - sunce djevojačko!

Dižem ruku, premda ne bih smio
Ko potomak starije ajana,
Koji poklon ženama smatraju
Kao jednu od najvećih mana.

I klanjam se smjerno vapijući:
Baci na me svoje oko milo!
Jednom samo, da se pogledamo,
Čini mi se lakše bi mi bilo.

Ah, u tvome vilinskom pogledu
Ima nešto što mi rane vida.
Što po duši razgoni oblake,
Što na zemlju raj sa neba skida.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net