Bašagić, Safvet-beg


 

 

23.

 

Nemam pera zlatokrila,
nemam riječi kićenije.
Da nanižem po hartiji
Biser prave poezije.

O kakove divne misli
U mojoj se mašti roje!
A ne zna ih niko drugi
Nego samo srce moje.

Ako ti je, draga, stalo
Da saznadeš pjesme tajne,
Hodi - metni nježno uho
Na Mirzine grudi vajne!

Pa ćeš čuti melodije
Koje nikad nisi čula, -
Kako mi je zlatna frula
Na Parnasu odjeknula.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net