Bašagić, Safvet-beg


 

 

20.

 

One oči i njihove moći,
Ono lice i njegovi čari,
One kose, štono pamet nose -
Ah, to meni sve poslove kvari.

Dosta samo jedan pogled mrki,
Ili lica jedan izraz kleti,
Da uskliknem u duševnoj zbrki:
Zbogom vjero i zdrava pameti!

Pa da padnem pred nju na koljena
I dignem je do božanske časti -
Iznad vila, nimfa i sirena -
Do idola ljepote i strasti.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net