Bašagić, Safvet-beg


 

 

2.

 

I na mom nebu nova zvijezda sinu,
I u mom srcu novo čuvstvo planu,
I s moje duše tama se rasplinu,
I mom životu nova zora svanu.

Lijepa Leila svoji okom živim
Na mirnoj liri uzdrma mi strune,
Da s' opet ženi u ljubavi divim -
I pjevam pjesme kraj čašice pune.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net