Bašagić, Safvet-beg


 

 

16.

 

Kad ti vince udari u lice,
A na njemu procvatu ružice,
Ja pram tebe zabezeknut stanem -
Diveć ti se padam zemlji nice.

Slavim Boga ko sveumjetnika,
Koji ruže po snijegu slika,
Koji svojim djelom opčarava -
Stara šejha i mlada pjesnika.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net