Bašagić, Safvet-beg


 

 

13.

 

Pitaj mene, - ja znam muku
Koja mlade duše pati
Kad se ljube, kad se vole,
A ne smiju blizu stati.

Kol'ko milja, tol'ko jada
U uzdahu jednom ima,
Kada dvoje - iz daljine -
Ašikuje pogledima!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net