Bašagić, Safvet-beg


 

 

12.

 

Ja te zovem, slatko ime,
A ti mi se ne ozivaš,
Već se kao divlja srna
Od pogleda moga skrivaš.

Ne plaši se, ne skrivaj se,
Ja ne lovim mlado lane,
Nego čekam da mi samo
U ljubavne zamke pane.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net