Bašagić, Safvet-beg


 

 

11.

 

Ko to viri iza zara?
Ko se od mog oka skrio?
Ta davno se u ljubavnom
Carstvu zakon usvojio!

Slobodno je gledat lice,
Koje kite zemni čari;
Ružno lice nek se krije,
Jer pjesnicim ukus kvari.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net