Bašagić, Safvet-beg


 

 

10.

 

Kad po noći prolazim
Ispred tvoga dvora,
Da me mjesec obasja
S pendžera ozgora.

Ti se kriješ tada,
Djevojko, od mene,
Ko košuta mlada
Od lovčeve sjene.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net