Bašagić, Safvet-beg


 

 

1.

 

Moje srce nije ogledalo
Po kojemu prašina se hvata;
Moje srce Džemova je čaša;
Kroza nj vidiš sliku Harabata.

Kada vino iz Džemove čaše
Kroz vijekove toči se i pije,
Zašto ne bi moje srce bilo,
Na godine vrelo poezije?

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net