Bašagić, Safvet-beg


 

 

Jednome kritičaru

 

Ti koji ne znaš ozbiljna Arapa,
Ti koji ne znaš Perzijanca bludna,
Ti koji ne znaš Turčina-bekriju
Tebi neće prijat - moja pjesma čudna.

Ti što ne ćutiš djevičanske boli
Narodne pjesme iz naših krajeva,
Koju Mujo Fati pod pendžerom pjeva, -
Tebe moja pjesma nigda ne zagr'jeva.

Što da je čitaš, da se dosađivaš,
Kad ona za te nije ispjevana,
Već za gondže-Muju da je dilber-Fati
Popijeva uz žubor bistra šadervana.

Pusti je u miru! Kad te ne zanima,
Ima je ko čitat, jer naš svijet nije
Pokvario ukus s "pjevanijom novom",
U njemu još tinja iskra poezije.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net