Bašagić, Safvet-beg


 

 

Kratak odgovor

 

Čudno ti se čini - je li? -
Kako crni Mirza pjeva,
I u dušu djevojačku
Svoje pjesme ulijeva?

Ako mu je crna koža,
Duša mu je sjajna, čista,
Čišća nego drobni biser
Što se na tvom grlu blista.

Čudno ti se čini - je li? -
Što priroda vječna neće
Da u bijeloj ilovači
Mirisavo cvate cvijeće.

A meni je opet čudno,
Ko ne znade, što ne šuti,
Da sve nije pravo zlato,
Što se sjaji, što se žuti.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net