Bašagić, Safvet-beg


 

 

Janje moje

 

Janje moje, šta ćeš da ti dadem
Za čarobne tvoje oči vrane,
Za obrve i za trepavice,
Za usnice parom prorezane?

Hoćeš dušu iz bolnoga tijela,
Hoćeš srce iz raspuklih grudi,
Hoćeš gusle što pjevaju pjesme,
I gudalo štono samo gudi?

To je moje najmilije blago,
Pa sad biraj šta je tebi drago;
Srma, zlato kod mene ne vrijedi,
Surma crni, a zlato blijedi.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net