Bašagić, Safvet-beg


 

 

Rubaija za nišan Muse Ćazima Ćatića

 

Ase leži pjesnik odličnoga dara,
koji nije tražio časti ni šićara,
već bekrijski živio i čuvstveno pjev'o,
dok ga smrt ne doprati do ovog mezara.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net