Bašagić, Safvet-beg


 

 

Prolog

 

Mnogi će se začuditi,
kad pročita pjesme ove,
kako može zabluditi
zdravi razum - u te snove.

Al nek malo dublje traži,
pa će lahko uzrok naći;
koga sve na svijetu draži,
s pravog puta mora zaći.

Šta su opće svi sistemi,
što moderni pisci uče?
- Tamne boje, glasi nijemi,
što nas mame, pa nas muče.

Mi vidimo - sve te boje,
mi čujemo - sve te glase,
ko produkte mašte svoje,
al pojmit ih - ne, ne da se!

Pod pritiskom čudnovatim
hoću-neću dijete glumim,
boje gledam, glase pratim,
a ni jedno ne razumim.

Šta se u tom tajno krije?
Ja ne znadem pravo reći.
Je l' opsjena poezije,
il' je staza vječnoj sreći.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net