Bašagić, Safvet-beg


 

 

Predgovor

 

Neka ova kita cvijeća,
djelo mojih mladih dana,
uvijek me na te sjeća,
uspomeno đakovanja!

Možda ima tu i smeća,
možda ima tu i mana,
al je meni poput cvijeća -
sva ta kita darovana.

Ne znam čvarat ni bajati,
da pod cvijeće smeće dajem;
mane svoje ja priznajem,

i treba ih okajati;
ali Mirza, griješnik stari,
za te trice i ne mari.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net