Bašagić, Safvet-beg


 

 

Jednome kritičaru

 

Ti koji ne znaš ozbiljna Arapa,
ti koji ne znaš Perzijanca bludna,
ti koji ne znaš Turčina-bekriju -
tebi neće prijat moja pjesma čudna.

Ti što ne ćutiš djevičanske boli
narodne pjesme iz naših krajeva,
koju Mujo Fati pod pendžerom pjeva -
tebe moja pjesma nigda ne zagrijeva.

Što da je čitaš da se dosađivaš,
kad ona za te nije ispjevana,
već za gondže-Muju, da je dilber-Fati
popjeva uz žubor bistra šadrvana.

Pusti je u miru, kad te ne zanima!
Ima je ko čitat, jer naš svijet nije
pokvario ukus s "pjevanijom novom",
u njemu još tinja iskra poezije.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net