Bašagić, Safvet-beg


 

 

Nat-i-šerif

 

Kad se o tvom žiću zbori - ja Resulallah!
Naš um na tvom biću gori - ja Resulallah!

Tvoja vjera u muslimu svakome probudi
ljubav, koja čuda tvori - ja Resulallah!

I ta ljubav ul'jeva mu plemenito čuvstvo,
za istinu da se bori - ja Resulallah!

Tvoj se ezan sa stotinu hiljada munara
danas po svijetu ori - ja Resulallah!

I krijepi sljedbenike u sreći i b'jedi,
kao slatki san o zori - ja Resulallah!

Puni nade, puni vjere, uzdamo se u te,
kad nam grijeh dušu mori - ja Resulallah!

Ako nećeš ti, jâ ko će na Sudnjemu danu
da u ime naše zbori? - Ja Resulallah!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net