Bašagić, Safvet-beg


 

 

Prva pjesma

 

Prvu pjesmu, moj premili dome,
Tebi vije moja vila mlada,
Da ti kaže šta je srcu mome
Najmilija na svijetu nada.

Nado moja, gusle javorove,
Odjeknite na četiri strane
Mile majke zemlje Hercegove,
Da blažite žalosne joj dane.

Neka znade da nas još imade
Koji žive za njezinu slavu,
Kojino će svagdje gdje valjade
Za nju dati svoju rusu glavu;

Kojino će tijelom i dušom
Braniti je ko sokoli sivi,
S njom se dičit ko s rumenom ružom
Dok ih teče, dok i jedan živi.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net