Bašagić, Safvet-beg


 

 

8.

 

Šta se kesiš, farizeju?
- Ja sve javno ispovijedam,
Kad griješim, oko sebe
Plašivo se ne ogledam.

Moji grijesi tri su riječi:
Pjevat, piti i ljubiti,
A tvoji su varat svijet;
Za to ti se treba kriti.

Kol'ko pustih grijeha krije
Bijela čalma, brada "sveta",
A njezin je vlasnik nevin
U očima prosta svijeta.

Zašto svijet ljude sudi
Po bradama i odijelu,
A ne, kako razum uči,
Po životu i po djelu?

O tom mnogi pjesnik pjeva,
O tom mnogi mudrac piše,
Al' ih ljudi - kao ljudi -
Još nikada ne shvatiše.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net