Bašagić, Safvet-beg


 

 

4.

 

Piri-mugan:

Il' se bolje gubiti
U rujnome vinu,
Il' je bolje ljubiti
Djevojčicu finu?


Mirza Bekri:

Ja sam tome pitanju
Na razmeđe stao,
Pa ne znadem čemu bih
Veće pravo dao;
Jer po načelu mome
Veselje bi bilo:
Pića metnut preda se,
A dragu na krilo.


Piri-mugan:

Pravo Mirza-Bekri!
Ti si mudra glava
Ljubav je - sa pićem
Samo - radost prava.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net